Dobrodošli

Osnovna dejavnost Pekarne Jager d.o.o. je proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic. Dejavnost opravljamo v pekarni s sedežem v Mariboru. Pekarna Jager je sodobna in v prihodnost naravnana Evropska pekarna. Združujemo tradicionalne postopke peke kruha s sodobno opremo in znanjem. S svojimi izdelki oskrbujemo območje Slovenije že 20 let in smo prisotni v vseh trgovskih verigah (Spar Slovenija, Mercator, Tuš in franšizne prodajalne). Za naše izdelke smo prejeli vrsto nagrad pri ocenjevanju kruha in pekovskega peciva. Tudi v bodoče želimo s kakovostnimi , zdravimi in varnimi živili popestriti ponudbo pekovskih izdelkov in zadovoljiti vsakodnevne potrebe, želje in pričakovanja.
 
Kakovost je naša temeljna vrednota na vseh področjih našega poslovanja. Prizadevamo si za integralno kakovost, ki vključuje izbiro sestavin, proizvodnjo, prevoz in preverjanje na samem prodajnem mestu. V ta namen bomo v bodoče posvetili veliko pozornost pečenju naših izdelkov na samem prodajnem mestu, saj želimo še povečati zadovoljstvo naših kupcev.

Welcome

The main bussiness of Pekarna Jager ltd. is the production of bread, fresh bakeries and sweets. We conduct our bussiness from our main bakery in Maribor. Pekarna Jager is a modern european bakery with a bright outlook into the future. We combine traditional baking principles with modern equipment and knowledge. With our products we supply the area of Slovenia for the past 20 years. We are present in all big supermarket chains (Spar Slovenija, Tuš, Mercator and franchise stores). We received numerous awards for our products.

Quality is our paramount concern in all areas of our bussiness. We strive to achieve a level of integral quality, which includes the selection of ingridients, production, transport and quality assurance on the retail location. That's why we plan to focus our attention on baking the products at the very place they are being sold, because we want to increase our customer satisfaction.